Tel: +420 725 731 226
Email: spolek@svsidonie.cz
Nádherná přírodaObdivuhodná historieAtraktivní okolí

Nádherná příroda

Sidonie se nachází v srdci CHKO Bílé Karpaty...

Read More

Obdivuhodná historie

Poznejte krásu bývalé sklářské osady...

Read More

Atraktivní okolí

V okolí osady Sidonie se v součastnosti nachází spousta turisticky zajímavých míst, která stijí za to navštívit.

Read More

Činnost spolku

Činnost v roce 2018

Spolek spoluorganizoval sklářské dny v Sidonii, u příležitosti 230 let od založení místní huti.

Vydali jsme nástěnný kalendář a knihu Život pod Holým vrchem.

Činnost v roce 2017

Spolek vydal kalendář Sidonie.

Došlo k realizaci 10 cedulí sklářské naučné stezky Sidonie Štěpán.

Činnost v roce 2016

Na konci roku vyšla kniha paní Králové Prázdniny na celý život, spolek se podílel na jejím tisku.

Nová kniha o Sidonii

Vydáváme pohlednice
V rámci spolku Svatá Sidonie jsme vydali dvě krásné nové pohlednice na kterých zachycena historie a současná příroda Sidonie. Pohlednice je možné zakoupit v Hostinci u Pekařů, v obchodě v Sidonii a na Vláře, v rekreačním centru Pohoda a v Městském muzeu v Brumově-Bylnici. K pohledům je připojeno i turistické razítko, které je k mání v Hostinci u Pekařů.

pohled_1

Doplnění značení a jarní úklid
V sobotu 19. března 2016 jsme doplnili ukazatele k turistické stezce na Vršatec. V okolí informační cedulky na točně (na konci Sidonie – na Kopanicích) jsme uklidili od odpadků, stejně tak křižovatku lesních silnic u odbočky na červené značce. Nasbírali jsme několik pytlů odpadu a snad usnadnili orientaci návštěvníků a turistů před Velikonočním výšlapem…

Jeden z nových ukazatelů trasy na Vršatec. [Foto: Silva Minářová]

Jeden z nových ukazatelů trasy na Vršatec. [Foto: Silva Minářová]

Činnost v roce 2015

Na jaře roku 2015 jsme se definitivně rozhodli, že založíme občanské uskupení, které by v náplni mělo plnění. Čekala nás nejen formální příprava (registrace spolku), ale měli jsme i plány na realizaci některých prací a projektů. Průběžně jsme se tak bojovali s legislativními podmínkami pro zápis spolku s názvem Svatá Sidonie, z.s., a postupnými krůčky jsme se dostávali k oživení našich projektů. Prokousávali jsme se administrativou nutnou k bezproblémovému provozu spolku (založení bankovního účtu, zajištění webových stránek, jejich tvorbu a naplnění informacemi, …).

Žádost o grant z Nadace Via
V červnu jsme dávali na papír naši představu úpravy obecního pozemku nad objektem čp. 35 v Sidonii. Nakonec jsme formulovali žádost o grant z Nadace Via z grantového programu „Místo, kde žijeme“. Projekt jsme nazvali „Schreiberova zahrada“ a jeho cílem bylo procesem komunitního plánování realizovat na tomto pozemku místo, které by sloužilo jako zázemí pro společenské a kulturní akce v obci, ale i jako místo odpočinku a setkávání.
Náš projekt se zástupcům hodnotící komise velmi líbil. Nakonec jsme se jako jediní z východu Moravy dostali do užšího kola (12 vybraných žadatelů z celkových asi 30 podaných žádostí).
Zástupci hodnotící komise přijeli přímo do Sidonie na setkání v polovině srpna. Bylo to velmi příjemné setkání, na kterém jsme měli co nejlépe popsat jak život v Sidonii a vzájemné vztahy, tak i náš plánovaný záměr. Na setkání byli i zástupci Města Brumov-Bylnice, kteří informovali o plánovaném záměru využití tohoto prostranství – na stejný pozemek jsme si trochu paradoxně konkurovali s projektovými záměry.
Bohužel jsme se pak 1. 9. 2015 dozvěděli, že jsme nebyli vybráni mezi 5 finálních projektů.
V každém případě děkujeme za cennou zkušenost, budeme v naší snaze pokračovat a jednání s týmem hodnotitelů bylo opravdu velmi příjemné a troufám si říct, přínosné pro naše budoucí aktivity.

Hodnotící komise na návštěvě v Sidonii.

Hodnotící komise na návštěvě v Sidonii.

Divadelní představení
Ve spolupráci s Osadním výborem Sidonie se podařilo v Sidonii uspořádat divadelní představení . S kriminální komedií Past na osamělého muže nás navštívila nezávislá divadelní scéna SemTamFór ze Slavičína. Realizace byla s ohledem na naše podmínky do poslední chvíle napjatá, ale nakonec se všechno podařilo.
Máme tak o zkušenost navíc a koncem roku pak Osadní výbor realizoval divadelní pohádku O pejskovi a kočičce jako součást Rozsvěcování vánočního stromu. Bereme to jako osvědčený pokus a 1. ročník divadelního minifestivalu v Sidonii. Určitě chceme pokračovat.

Žádost o podporu z Fondu kultury Zlínského kraje
V srpnu jsme podávali žádost o podporu z Fondu kultury Zlínského kraje na akci „Divadelní podzim na hranicích 2015“ – divadelní minifestival v Sidonii. Naše žádost nebyla z nedostatku finančních prostředků podpořena.
V roce 2016 ale chceme v tomto úsilí pokračovat a znovu jsme podali žádost o podporu z Fondu kultury ZK.

Staronová lávka na červené
Podařilo se nám formou brigády v roce 2015 osadit lávku na stezce ze Sidonie na Vršatec. Město Brumov-Bylnice poskytlo demontovanou nevyužitou lávku, Služby města zajistily její dovoz na místo a díky ochotě a chuti místních silných dobrovolníků a techniky se podařilo ji na místo instalovat. Čeká ji ještě určitě pár vylepšení (výměna dřevěných fošen, nátěr), ale aktuálně je provozuschopná a čeká jen na Vás. Ještě jednou díky všem, kteří na jejím osazení měli podíl. 🙂

Osazování nové lávky na trase Sidonie-Vršatec.

Osazování nové lávky na trase Sidonie-Vršatec.

O nás

Spolek byl založen v květnu roku 2015 za účelem podpory kulturního a hospodářského rozvoje osady Sidonie. Nejedná se o spolek náboženský, jak by se mohlo zdát z názvu, ale občanský. Svatá Sidonie […]

Read More
Historie

Sidonie se rozkládá v údolí potoka Vlárky uprostřed Bílých Karpat. Pro svou polohu zůstávalo údolí po dlouhou dobu neosídlené, až v 18. století zde majitel Jan Křitel Illésházy založil sklárnu. […]

Read More
Příroda

Sidonie se nachází v severní části CHKO Bílé Karpaty. Krajinný ráz má vrchovinný až hornatý charakter. Nejnižší nadmořská výška dosahuje v nivě řeky Vláry a nejvyšší v lesích u Nesázalovce […]

Read More
Zajímavosti v okolí

Místa v Sidonii Sklářská kolonie – původní společné obydlí dělníků ze skláren můžete nalézt na několika místech osady. Ve středu obce Sidonie je Rajčurna, kousek nad ní na kopci se […]

Read More
Galerie

Jarní úklid 2017 [Ukázat prezentaci] Doplnění značení cesty na Vršatec a jarní úklid [Ukázat prezentaci] Osazení nové lávky na turistické trase na Vršatec [Ukázat prezentaci] Návštěva komise z projektu Místo, […]

Read More