Tel: +420 725 731 226
Email: spolek@svsidonie.cz
Nádherná přírodaObdivuhodná historieAtraktivní okolí

Nádherná příroda

Sidonie se nachází v srdci CHKO Bílé Karpaty...

Read More

Obdivuhodná historie

Poznejte krásu bývalé sklářské osady...

Read More

Atraktivní okolí

V okolí osady Sidonie se v součastnosti nachází spousta turisticky zajímavých míst, která stijí za to navštívit.

Read More

Příroda

Sidonie se nachází v severní části CHKO Bílé Karpaty. Krajinný ráz má vrchovinný až hornatý charakter. Nejnižší nadmořská výška dosahuje v nivě řeky Vláry a nejvyšší v lesích u Nesázalovce (290–700 m n. m.). Táhlé údolí je ohraničeno rozsáhlými listnatými lesy. Pro svou floristickou a zoologickou hodnotu je území součástí Evropsky významné lokality Vlárský průsmyk. EVL je typ chráněného území zřizovaného v rámci soustavy Natura 2000, jejímž cílem je ochrana rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, která jsou z evropského pohledu nejvýznamnější.

Pohled na Sidonii z Kobylí hlavy

Pohled na Sidonii z Kobylí hlavy [Foto: Lenka Beňová]

Oblast Vlárského průsmyku je typická zachovalostí a dobrou kvalitou lesního společenství. Většinu území pokrývají rozsáhlé květnaté bučiny. V nižších polohách buk ustupuje a vznikají dubohabřiny. Pro bučiny a dubohabřiny je typická vegetace s ostřicí chlupatou. V lesích se vyskytuje celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů.

Přírodní Rezervace Sidonie

Přírodní Rezervace Sidonie [Foto: Lenka Beňová]

Okrotice dlouholistá

Okrotice dlouholistá
[Foto: Lenka Beňová]

Kruštík Pontický

Kruštík Pontický
[Foto: Lenka Beňová]

Medovník meduňkolistý

Medovník meduňkolistý
[Foto: Lenka Beňová]

Zvonek hadincový

Zvonek hadincový
[Foto: Lenka Beňová]

Mlok skvrnitý

Mlok skvrnitý [Foto: Lenka Beňová]

Tesařík alpský

Tesařík alpský [Foto: Pavel Mašláň]

Roháč obecný

Roháč obecný [Foto: Pavel Mašláň]

V místních lesích si na své přijdou také houbaři. Každoročně se do zdejších lesů sjíždějí houbaři z celého okolí, aby si naplnili košíky.

Hřib dubový

Hřib dubový [Foto: Lenka Beňová]

Hřib satan

Hřib satan [Foto: Lenka Beňová]

Kuřátka květáková

Kuřátka květáková [Foto: Lenka Beňová]

Čirůvka májovka

Čirůvka májovka [Foto: Lenka Beňová]

Bohatou historii má v revírech Vlárského průsmyku chov jelení zvěře. Tradice založená Antonem Dreherem sahá do konce 19. století, kdy byla vybudována obora Vlára a Kochavec.

Jelen lesní

Jelen lesní [Foto: Karel Smilek]

Na odlesněných místech se vyskytují pastviny, louky a pole. Mezi ohrožené druhy rostoucí na nelesních stanovištích patří například vstavač kukačka, hadí jazyk obecný nebo kontryhel příjemný. Ze živočichů je na loukách k nalezení mnoho druhů motýlů, brouků či plazů.

Hadí jazyk obecný

Hadí jazyk obecný
[Foto: Lenka Beňová]

Vstavač kukačka

Vstavač kukačka
[Foto: Lenka Beňová]

Vemeník dvoulistý

Vemeník dvoulistý
[Foto: Lenka Beňová]

Modrásek černoskvrnný

Modrásek černoskvrnný [Foto: Lukáš Spitzer]

Pcháč bělohlavý a zlatohlávek

Pcháč bělohlavý a Zlatohlávek [Foto: Lenka Beňová]

Střevlík hrbolatý

Střevlík hrbolatý [Foto: Lukáš Spitzer]

Užovka stromová

Užovka stromová [Foto: Pavel Mašláň]

Celou vesnicí protéká 7,5 km dlouhý potok Vlárka, který po celé své délce kopíruje státní hranice se Slovenskou republikou. Na horním toku se doposud vyskytuje malá populace raka říčního. Vlárka slouží jako pstruhový chovný potok. Vlévá se do řeky Vláry. Zajímavý je výskyt sekavčíka horského, pro kterého zde byla vyhlášena EVL Vlára. Na březích toku pak hnízdí populace ledňáčka říčního či vydry říční.

Potok Vlárka

Potok Vlárka [Foto: Lenka Beňová]

„harklózy“

„harklózy“ [Foto: Lenka Beňová]

Sekavčík horský

Sekavčík horský [Foto: Clemens Ratschan]

O nás

Spolek byl založen v květnu roku 2015 za účelem podpory kulturního a hospodářského rozvoje osady Sidonie. Nejedná se o spolek náboženský, jak by se mohlo zdát z názvu, ale občanský. Svatá Sidonie […]

Read More
Historie

Sidonie se rozkládá v údolí potoka Vlárky uprostřed Bílých Karpat. Pro svou polohu zůstávalo údolí po dlouhou dobu neosídlené, až v 18. století zde majitel Jan Křitel Illésházy založil sklárnu. […]

Read More
Příroda

Sidonie se nachází v severní části CHKO Bílé Karpaty. Krajinný ráz má vrchovinný až hornatý charakter. Nejnižší nadmořská výška dosahuje v nivě řeky Vláry a nejvyšší v lesích u Nesázalovce […]

Read More
Zajímavosti v okolí

Místa v Sidonii Sklářská kolonie – původní společné obydlí dělníků ze skláren můžete nalézt na několika místech osady. Ve středu obce Sidonie je Rajčurna, kousek nad ní na kopci se […]

Read More
Galerie

Jarní úklid 2017 [Ukázat prezentaci] Doplnění značení cesty na Vršatec a jarní úklid [Ukázat prezentaci] Osazení nové lávky na turistické trase na Vršatec [Ukázat prezentaci] Návštěva komise z projektu Místo, […]

Read More