Otevírání Sklářské naučné stezky!


Poslední rok a půl a možná i dva, soustředil náš spolek činnost především na vznik Sklářské naučné stezky. Přijďte s námi oslavit její křest! Startujeme v sobotu 16. 9. 2017 v 16:00 u hasičské zbrojnice kde jinde než v Sidonii. Doprovodný program a občerstvení všeho druhu zajištěno.

naucna_stezka_WEB